Please update your Flash Player to view content.
Ma 2015. március 31., kedd., Árpád napja van. Holnap Hugó napja lesz.

Polgármesteri Hivatal
Cím: 4800 Vásárosnamény
Tamási Áron u1.
Tel/Fax.: (06-45) 470-022; 470-035; 470-225
E-mail: hivatal@vasarosnameny.hu


Hivatali ügyfélfogadás
Hétfő: 800-1200 du: 1300-1600
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda:
800-1200du: 1300-1600
Csütörtök: 800-1200
Péntek: 800-12
00

Vásárosnaményi Járási Hivatal Okmányiroda
Cím:4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.
tel/fax: 45/470-412 (az ügyintézők melléken érhetőek el)
Időpontfoglalás: személyesen, telefonon, interneten (magyarorszag.hu)
Nyitvatartás:
Hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-17.00
(16 óra után csak bankkártyás
fizetésre van lehetőség)
Kedd: 8.00-12.00
Szerda: 8.00-12.00
Csütörtök: 8.00-12.00 13.00-18.00
Péntek: 8.00-12.00

Az ügytípusok egyenlőre változatlanok (bővülés a Kormányablak
megnyitása után várható).


 

Polgármesteri köszöntő

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Vásárosnamény város hivatalos honlapján!


Bízom abban, hogy weboldalunkon nézelődve megismerik Vásárosnamény nevezetességeit, a város és a környék természeti értékeit, múltját és jelenét.

Vásárosnamény Magyarország Észak- keleti részén, Szabolcs- Szatmár- Bereg megyében, a Tisza, Szamos és a Kraszna folyók találkozásánál fekszik. 1969- ben egyesült Gergelyiugornyával és Vitkával, majd 1979- ben városi rangot kapott. A város a beregi térség oktatási, kulturális, egészségügyi, gazdasági, kereskedelmi, idegenforgalmi és közlekedési centruma. Itt található a Felső- Tisza vidék legjobb adottságú Tiszai szabad strandja.

A város kiemelkedő látványossága a tájegység páratlan régészeti, néprajzi értékeit és történetét bemutató Beregi Múzeum. A turisták által is elismert gyűjteményének 2007-től a felújított Tomcsányi- kastély ad otthont.  A belváros jellegzetes épülete a műemlék református templom.

A városnéző látogatónak a szatmár - beregi táj ételkülönlegességeit is érdemes megismerni. A város vendéglátási kapacitása megyei viszonylatban is kiemelkedő.

2010-ben lettem Vásárosnamény polgármestere. Eddigi munkám során számos kihívással, feladattal találkoztam. Munkatársaimmal közösen azon dolgozunk, hogy városunkban minél élhetőbb környezetet sikerüljön megteremtenünk. Igyekszünk felkutatni a városunk számára értékes és előnyös lehetőségeket, pályázatok írásával és a lehető legkedvezőbben kihasználni az Európai Unió nyújtotta projekteket is.

Törekszünk arra, hogy fejlesszük városunkat, munkahelyeket teremtsünk, hogy a városlakók valóban érezhessék, hogy biztonságuk és boldogulásuk egyaránt fontos nekünk.

Vásárosnamény és környéke rengeteg látnivalót rejt magában, lakói kedves, vendégszerető emberek. Bízom abban, hogy nem csak virtuálisan, hanem személyesen is ellátogat hozzánk!

Kellemes időtöltést és jó böngészést kívánok!

 

Tisztelettel: Filep Sándor, polgármester 

 

Fenntartói közlemény óvodai felvételről

 Az óvodai felvétel törvényi előírásai: 

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.
 
Az óvodai jogviszony létesítése: 
 
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
- Az óvoda vezetője
- az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
- a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.
- Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt
 
A nevelési év meghatározása: 
- minden év szeptember 01-től minden következő év 08. 31 – ig tartó időszak.

Bővebben...

 

Tájékoztató a szociális ellátások változásairól

 Tájékoztatom a város lakosságát, hogy 2015. március 01-én változások következtek be az önkormányzati szociális ellátások tekintetében is. Az addig nyújtott ellátások megszűntek, illetve kivezetésre kerülnek (lakásfenntartási támogatás, méltányossági közgyógyellátás), helyettük a települési támogatást lehet igénybe venni, ami magában foglalja a települési lakhatási és a települési gyógyszertámogatást.

A korábbi önkormányzati segélyt most a rendkívüli települési támogatás váltja. A kamatmentes szociális kölcsön a visszatérítendő települési támogatás nevet kapta. Bővebb tájékoztatást az ellátásokról a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatánál kérhetnek, valamint a város honlapján találhatják meg az erről szóló rendeletet.

 
  
  Dr. Szilágyi Péter
 jegyző
 
 

TÁJÉKOZTATÁS

 2015. március 5-n hatályba lépett az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (továbbiakban: OTSZ).

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltségének tájékoztatása alapján lényeges változásokat tartalmaz.
A lakosságot leginkább érintő területekről néhány sorban:
A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai
Belterületek vonatkozásában:
1.) Az OTSZ alapján, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri – amennyiben helyi rendelet nem engedélyezi - égetése tilos.
2.) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.
Külterületen:

Bővebben...

 

M e g h í v ó


Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében tisztelettel meghívom az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére

2015. március 13-án 14 00 órakor

a Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kölcsey Ferenc Tagintézményében
– Vásárosnamény, Damjanich út 34. –
tartandó  ünnepségre.


Ünnepi program:

-    Himnusz
-    Ünnepi beszédet mond: Filep Sándor polgármester
-    A Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kölcsey Ferenc Tagintézménye ünnepi műsora
-    Szózat
-    Koszorúzás
A megemlékezés koszorúinak elhelyezésére lehetőséget biztosítunk. Jelentkezni lehet a 0645/478-622-es telefonszámon munkaidőben.

 

Filep Sándor
polgármester
 

 

Pályázati felhívás

Vásárosnamény Város Önkormányzat pályázati felhívása a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására


Vásárosnamény Város Önkormányzata ezúton hívja fel a bíróság által nem bejegyzett Vásárosnaményban működő önszerveződő közösségek, és a bíróság által bejegyzett, az önkormányzat illetékességi területén székhellyel rendelkező civil szervezetek figyelmét pályázat benyújtására az Önkormányzat 28/2012.(X.19.) számú rendelete alapján.
Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen élő vagy dolgozó állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása érdekében.

A pályázat beadási határideje: 2015. március 16.

A pályázat tartalmi és formai követelményeit fenti számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely a pályázati adatlappal együtt megtalálható a vasarosnameny.hu internetes elérhetőségen, illetve a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatalban személyesen átvehető.
A pályázatot az alábbi címre kérjük írásban eljuttatni:
Vásárosnamény Város Önkormányzata
4800 Vásárosnamény, Tamási Áron út 1.
A kedvező elbírálásban részesülők a rendeletben meghatározott határidőig és formában kötelesek elszámolni a támogatás felhasználásáról.
 

Vásárosnamény Város Önkormányzata
 
 

 

F E L H Í V Á S

 Tájékoztatom a Vásárosnaményi Járásbíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárokat, hogy a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII tv. (Bjt.) rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól.

 
A Bjt. 216. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az ülnökök megbízatása 4 évre szól. A 2011-ben választott ülnökök megbízatása lejár. A Köztársasági Elnök az idei ülnökválasztás időpontját várhatóan 2015. március 7. és április 30. napja közötti időtartamra tűzi ki.
 
A Bjt. 212.§ (1) bekezdése szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.
Az ülnököket nagykorú magyar állampolgárok, helyi önkormányzatok és az egyesületek - kivéve pártokat - jelölik. Megválasztásuk a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzatok és települési nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületeinek hatáskörébe tartozik.
A 2015. évben választandó ülnökök létszáma a Vásárosnaményi Járásbíróságra 12 fő. Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatalban illetve az önkormányzat honlapján megismerhető.
A jelölést a „Bírósági ülnökké jelölés” nevű nyomtatványon lehet bejelenteni 2015. március 18-ig. A jelöléshez csatolni kell a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozatot.
A nyomtatványok a Jegyző Titkárságon szerezhetők be.
 
 
Vásárosnamény, 2015. február 27.
 
 
Filep Sándor sk.
polgármester